Bc. Andrea Křivánková

Diplomová práce

Výuka antikoncepce v předmětu výchova ke zdraví na vybraných základních školách z pohledu učitele

Teaching contraceptives in the subject of Health Education at selected primary schools from a teacher's point of view
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou antikoncepce v předmětu výchova ke zdraví na vybraných českých základních školách. Velkou část teoretické části zaujímá charakteristika antikoncepčních metod. Dalšími tématy této části jsou anatomie a fyziologie mužských a ženských pohlavních orgánů, charakteristika předmětu výchova ke zdraví a jeho vývoj v rámci historie, cíle výchovy reprodukčního zdraví a rizika …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on teaching about birth control in the educational field Health Education at chosen elementary schools in the Czech Republic. The theoretical part presents various birth control methods, characterizes female and male reproductive organs and sexual anatomy and deals with the topic of risk factors for early sexual activity and unintended pregnancy. The last chapter of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy