Andrea FOLDYNOVÁ

Bachelor's thesis

Využití antikoncepčních metod při prvním pohlavním styku

The use of contraception methods on the first sexual intercourse
Abstract:
Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit průměrný věk při prvním pohlavním styku, zjistit znalosti o antikoncepci a její druh při prvním pohlavním styku. Metodika: Zejména pro anonymitu, z důvodu velice intimního tématu, byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník vytvořený autorkou bakalářské práce, byl zcela anonymní a jeho vyplnění bylo dobrovolným rozhodnutím respondentů zúčastnit se …more
Abstract:
Goal: The aim of this thesis is to determine the average age at first sexual intercourse, contraception and knowledge of its kind at first sexual intercourse. Methods: Especially for anonymity sake, due to covering very intimate topic, Was applied survey method. The questionnaire created by the author of this thesis was completely anonymous and filling it was a voluntary decision of the respondents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013
Accessible from:: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FOLDYNOVÁ, Andrea. Využití antikoncepčních metod při prvním pohlavním styku. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta