Bc. Radka Jirůtková

Bakalářská práce

Pohybová aktivita dětí školního věku

Physical activity in pre-school children
Anotace:
Moje bakalářská práce nese název Pohybová aktivita dětí školního věku. Tato práce je teoreticko-průzkumná. V teoretické části jsem charakterizovala období staršího školního věku a popsala nejdůležitější změny v tomto období. Dále jsem se zabývala druhy pohybových schopností a testovými soubory, kterými lze pohybové schopnosti hodnotit. V průzkumné části jsem vyhodnotila výsledky dotazníkového šetření …více
Abstract:
The titul of my bachelor thesis is "The physical activity in pre-school children". This paper is a theoretical-research. In the theoretical part I characterized the period of school age and I described the most important changes of this period. Then I was interested in types of physical abilities and the tests which are used for the evaluation. In the second part of my paper I analyzed the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirůtková, Radka. Pohybová aktivita dětí školního věku. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií