Bc. Lenka MRÁZKOVÁ

Diplomová práce

Procedurální bolest v pediatrickém ošetřovatelství

Procedural Pain in Paediatric Nursing
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit procedurální bolest u dětí prostřednictvím sebehodnotící škály Wong-Baker Faces Scale a observační škály FLACC. Pomocí dílčích cílů bylo zjištěno, zda se liší vnímání procedurální bolesti u dítěte na základě hodnocení dítětem, rodičem a dětskou sestrou a také byly ověřeny faktory, které mohou ovlivňovat vnímání procedurální bolesti dítětem. Metodika …více
Abstract:
Objective: The objective of the thesis was to assess procedural children's pain using the self-report pain tool (Wong-Baker Faces Scale) and observational pain tool (FLACC Scale). Through the several partial objectives were found out differences in perceptions of child's procedural pain intensity. It was assessed by the child, the parent and paediatric nurse. Factors that can influence children's perceptions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chromá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZKOVÁ, Lenka. Procedurální bolest v pediatrickém ošetřovatelství. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta