Bc. Pavla Myšková

Bachelor's thesis

Translation of Children's Non-Fiction: Translation and Analysis of the book You Are the Earth by David Suzuki

Translation of Children's Non-Fiction: Translation and Analysis of the book You Are the Earth by David Suzuki
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem překladu populárně naučné literatury pro děti. Tento žánr má své charakteristické prvky, od čehož se odvíjí i požadavky na překlad tohoto žánru. Cílem této práce je poukázat na zvláštnosti a možné problémy překladu dětské populárně naučné literatury a zároveň poskytnout praktickou ukázku překladu dětské populárně naučné knihy You Are the Earth od kanadského autora …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of translation of non-fiction literature for children. This genre has its characteristic features, which determines also the demands on its translation. The aim of this work is to point out specifics and possible problems of translating children's non-fiction, and to provide a practical demonstration of the translation of a children's non-fiction book You Are …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language