Bc. Martin Chládek

Master's thesis

Vliv SOA na vývoj ERP systémů

The Influence of SOA on the Development of ERP Systems
Abstract:
Cílem mé diplomové práce „Vliv SOA na vývoj ERP systémů“ je analýza vlivu Servisně orientované architektury na oblasti IT. Zároveň je popsán přínos tohoto přístupu pro strategickou transformaci celého byznysu, primárně se zaměřením na vývoj ERP systémů. V první části diplomové práce je popsán historický vývoj ERP systémů a postupný přechod od představy hlavního všeobjímajícího ERP ke standardizovaným …more
Abstract:
The aim of the master's dissertation “The Influence of SOA on the Development of ERP Systems“ is the analysis of the influence of Service Oriented Architecture in the field of IT. At the same time, the contribution of the access for strategic transformation of whole business, primary concentrated on the development of ERP systems, is described. In the first part of the master's dissertation the historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 10. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Reader: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS