lic. Jaroslav Kalábek

Diplomová práce

Návrh optimalizace a implementace systému řízení podniku

Proposal of optimization and implementation of quality management system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá managementem a jeho strategií v konkrétním podniku, který vyrábí ložiska. V teoretické části diplomové práce jsou zhodnoceny základní vývojové koncepce a principy v systémech řízení organizací. Je zde popsán procesní systém řízení dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2008, požadavky této normy na systémy řízení, důvody a přínosy zavádění těchto systémů řízení v organizacích …více
Abstract:
The Diploma thesis is focused on the company management and the strategy in a company that is a producer of rolling bearings. A basic development tendencies of the company's management system are evaluated in the theoretical part of this diploma thesis, then follows the analysis of current state of the management system in the organization. A process management approach in the organization is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting