Vojtěch RÝZNAR

Diplomová práce

Geodetický monitoring meandrů Odry (třetí a čtvrtá etapa)

Geodetic monitoring of meander of the Odra river (the third and the fourth period)
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjištění rychlosti boční eroze vybraných meandrových břehů přirozené části koryta řeky Odry na území města Ostravy. V terénu byly břehy měřeny běžnými geodetickými metodami, a to v rámci třetí a čtvrté etapy monitoringu v letech 2009 a 2010. Data první a druhé etapy byla převzata z bakalářských prací vytvořených v dřívějších letech. Kromě vyhodnocení rychlosti boční eroze byla …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is the survey of the side erosion?s pace of chosen serpentine banks. They are the natural parts of Odra riverbed which is situated in Ostrava. The banks were measured with geodetical methods in the terrain which included the third and the fourth monitoring phase in 2009 and 2010. Dates of the first and the second phase were taken over from bachelor thesis which were created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÝZNAR, Vojtěch. Geodetický monitoring meandrů Odry (třetí a čtvrtá etapa). Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie