Bc. Ladislav Lelek

Diplomová práce

Výukový model chytrého domu řízený pomocí PLC

Educational model of smart building controlled by PLC.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh modelu inteligentní domácnosti. První část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu inteligentní domácnosti a rešerši systémů chytré domácnosti dostupných na trhu. Následuje popis funkce PLC. Druhá část práce je zaměřena na vlastní návrh systému inteligentní domácnosti. V této části práce jsou popsány zvolené komponenty, vymodelované díly a systémy inteligentní domácnosti …více
Abstract:
This master thesis focuses on the design of the model of a smart home. The first part of the thesis explains concept of the smart home and reviews systems of a intelligent home available on the market. It is followed by description of function PLC. After that, it presents the system of the smart home designed by me. Moreover, selected, designed components and systems of the smart home are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lelek, Ladislav. Výukový model chytrého domu řízený pomocí PLC. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Výrobní systémy a procesy