Bc. Anna Neoralová

Bachelor's thesis

Ženy slovem i obrazem: Sebereflexe v díle Diane di Prima, Vladimíry Čerepkové, Nan Goldin a Libuše Jarcovjákové.

Women by word and picture: Self-reflection in the work by Diane di Prima, Vladimíra Čerepková, Nan Goldin and Libuše Jarcováková.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem sebereflexe u čtyř ženských autorek z českého a amerického prostředí, jimiž jsou básnířky Diane di prima a Vladimíra Čerepková a fotografky Nan Goldin a Libuše Jarcovjáková. V práci jsou popsány a definovány výrazové prostředky a tematické prvky sebereflexe v rámci konkrétních výtvarných a literárních uměleckých projevů. Cílem zájmu je zachycení oboustranného vztahu …more
Abstract:
This bachelor's thesis dealt with self-reflection of four female authors. Namely Vladimíra Čerepková, who was a Czech writer, Libuše Jarcovjáková, who is a Czech photographer and two American artists: a poetess Diane di Prima and a photographer Nan Goldin. In bachelor's thesis are described and defined the means of expression and thematic elements of self-reflection within specific artistic and literary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Katarína Belejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta