Bc. Anna Neoralová

Bakalářská práce

Ženy slovem i obrazem: Sebereflexe v díle Diane di Prima, Vladimíry Čerepkové, Nan Goldin a Libuše Jarcovjákové.

Women by word and picture: Self-reflection in the work by Diane di Prima, Vladimíra Čerepková, Nan Goldin and Libuše Jarcováková.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem sebereflexe u čtyř ženských autorek z českého a amerického prostředí, jimiž jsou básnířky Diane di prima a Vladimíra Čerepková a fotografky Nan Goldin a Libuše Jarcovjáková. V práci jsou popsány a definovány výrazové prostředky a tematické prvky sebereflexe v rámci konkrétních výtvarných a literárních uměleckých projevů. Cílem zájmu je zachycení oboustranného vztahu …více
Abstract:
This bachelor's thesis dealt with self-reflection of four female authors. Namely Vladimíra Čerepková, who was a Czech writer, Libuše Jarcovjáková, who is a Czech photographer and two American artists: a poetess Diane di Prima and a photographer Nan Goldin. In bachelor's thesis are described and defined the means of expression and thematic elements of self-reflection within specific artistic and literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Katarína Belejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta