Dat Vu Quoc

Bakalářská práce

Analýza a návrh aplikace pro CIC o.p.s.

Analysis and design of an application for CIC o.p.s.
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává návrh a analýzu aplikace pro společnost Centrum pro integraci cizinců. V první části je nastíněn teoretický základ ohledně historie Androidu a jejích historických verzích, dále jsou pak vysvětleny pojmy lokalizace a internacionalizace z důvodu budoucího využití od uživatelů s různými jazykovými znalostmi. V další části práce je zhodnocen současný stav webových stránek společnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with a plan and an analysis of application for an organisation The Centre for Integration of Foreigners. In the first part is outlined theoretical basis about history of Android and its versions, after that terms localization and internationalization are explained as application will be used by many consumers with different language skills. In next part of bachelor thesis is assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Vladislav Günter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50439