Bc. Iveta Jurčíková

Diplomová práce

Aplikace architektonických vzorů při vývoji mobilní aplikace pro Android

Application of architectural patterns during mobile app development for Android
Abstract:
In the Czech Republic there are more than 220 centers, using the CLUBSPIRE system, which module called Webové rezervace allows clients to work solely through the web browser. This diploma thesis describes the development process of mobile application CLUBSPIRE. Emphasis of the work was put on correctly chosen architecture to ensure its scalability in the prospective of future developments. The output …více
Abstract:
V Českej republike existuje viac ako 220 centier, využívajúcich systém CLUBSPIRE. V súčasnosti jeho modul Webové rezervace umožňuje klientom prácu iba cez webový prehliadač. Diplomová práca popisuje vývojový proces mobilnej aplikácie CLUBSPIRE pre Android. Dôraz bol kladený na správne zvolenú architektúru s cieľom zabezpečiť rozšíriteľnosť systému v prípade budúceho vývoja. Výstupom práce je finálna …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Jureček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma