Bc. Jakub Novák

Bakalářská práce

Podnikatelský plán a strategie vstupu na trh podniku v oblasti kamionové autodopravy

Business Plan and Establishing Strategy in the Field of Truck Transport
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení podniku v oblasti kamionové autodopravy. Práce je členěna do dvou samostatných částí. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, strategií vstupu na trh a také problematikou podnikatelského plánu. Ve výsledkové části se potom tyto poznatky aplikují na tvorbu konkrétního podnikatelského plánu na založení podniku. Vzhledem …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a business plan for the starting company in the field of truck transport. The thesis is divided into two separate parts. The theoretical part deals with basic concepts, establishing strategy on market entry and also the issue of a business plan. This knowledge is applied in the result section as a creation of a specific business plan for the company. Given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šimon Mastný, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní