Theses 

Geografické informační systémy a jejich využití v komerčním podniku – Ondřej Vlček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodní činnosti

Ondřej Vlček

Bakalářská práce

Geografické informační systémy a jejich využití v komerčním podniku

Geographical information systems and their implementation in a commercial company

Anotace: Vlček, O. Geografické informační systémy a jejich využití v komerčním podniku. Baka-lářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení problematiky využití geografických informačních systémů v komerčním podniku, konkrétně v podniku Kovona System, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá informa-cemi o geografických informačních systémech jako celku a seznámením s programem Quantum GIS, ve kterém bude prováděna praktická část. Cílem je navrhnout firmě Ko-vona System a.s. projekt, který zjednoduší práci s výkresy. V praktické části je tento projekt zpracován v programu Quantum GIS a jsou v něm vytvořeny mapové podklady, promítající výkresy firmy.

Abstract: Vlček, O. Geographical information systems and their implementation in a com-mercial company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. This Bachelor thesis is focused on the implementation of a geographical infor-mation system in a commercial company, more specifically in Kovona system, Inc., and is divided between theoretical and practical parts. The theoretical part deals with geo-graphical information systems as a complex and will help familiarize the reader with the Quantum GIS program. The aim is to propose a project to Kovona System, Inc., which will better align planning with actual work. The practical part outlines the development of a Quantum GIS program which will map the data reflected by company plans.

Klíčová slova: Quantum GIS, GIS, využití GIS v komerčním podniku

Keywords: GIS, Quantum GIS, exploitation GIS in a commercial company

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Dlabolová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/46499 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/46499/priloha/40334 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz