Bc. Radek ŠÍP

Master's thesis

Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie

Model of the microturbe for electric and heat production
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se mikroturbíny a jejího modelování. První část práce obsahuje teoretický popis mikroturbíny. Jsou zde popsány konstrukce, princip, využití a vlastnosti mikroturbíny. Druhá část práce obsahuje matematický popis mikroturbíny. Tato část obsahuje zejména matematický popis plynové turbíny. Ve třetí části práce je popsán postup při tvorbě a funkce modelu …more
Abstract:
The thesis is focused on issue of a microturbine and its modeling. The first part contains a theoretical description of the microturbine. There are describe construction, principle, usage and characteristics of the microurbine. The second part contains a mathematical description of the microturbine. This part contains particularly the mathematical description of a gas turbine. The third part contains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠÍP, Radek. Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical Power Engineering