Bc. Radek ŠÍP

Diplomová práce

Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie

Model of the microturbe for electric and heat production
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se mikroturbíny a jejího modelování. První část práce obsahuje teoretický popis mikroturbíny. Jsou zde popsány konstrukce, princip, využití a vlastnosti mikroturbíny. Druhá část práce obsahuje matematický popis mikroturbíny. Tato část obsahuje zejména matematický popis plynové turbíny. Ve třetí části práce je popsán postup při tvorbě a funkce modelu …více
Abstract:
The thesis is focused on issue of a microturbine and its modeling. The first part contains a theoretical description of the microturbine. There are describe construction, principle, usage and characteristics of the microurbine. The second part contains a mathematical description of the microturbine. This part contains particularly the mathematical description of a gas turbine. The third part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍP, Radek. Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika