Jiří Hanzelka

Diplomová práce

Řízení osvětlovacích soustav z hlediska změny náhradní teploty chromatičnosti

Lighting systems controlling in terms of correlated color temperature changes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možností řízení osvětlovací soustavy z hlediska změny náhradní teploty chromatičnosti. Cílem je stanovit řídící křivky pro konstantní světelný tok při změně náhradní teploty chromatičnosti daného svítidla. Práce také pojednává o vlivu světla na lidský organismus a psychiku. Pomocí spektrofotometru JETI specbos 1211 byly naměřené fotometrické veličiny. V programu Microsoft …více
Abstract:
This thesis deals with the options of management of the lighting system in terms of changes in correlated color temperature. The aim is to establish a control curve for a constant light flux during the change of correlated color temperature of the lamps. The work also discusses the influence of light on the human body and psyche. By using a spectrophotometer, a JETI specbos 1211, have been measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Karel Sokanský
  • Oponent: Tomáš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika