Bc. Adam Stejskal

Diplomová práce

Odhad poptávky po osobní přepravě na plánované VRT Brno – Olomouc

Estimation of the travel demand for the future HSR Brno – Olomouc
Anotace:
Cílem diplomové práce „Odhad poptávky po osobní přepravě na plánované VRT Brno – Olomouc“ je charakterizovat očekávaný přepravní proud na plánované vysokorychlostní trati a odhadnout jeho intenzitu s ohledem na intermodální shift z ostatních dopravních módů. První část práce je zaměřena na zahraniční zkušenosti a koncept VRT ve světě, plánování VRT sítě v České republice a analýzu současného dopravního …více
Abstract:
The goal of the Master’s thesis "Estimation of demand for passenger transport at the planned VRT Brno - Olomouc" is to characterize the expected transport flow on the planned high-speed rail and estimate its intensity with respect to the intermodal shift from other transport modes. The first part of the work is focused on foreign experience and the concept of VRT in the world, VRT network planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.