Bc. Klára Švecová

Bakalářská práce

Marketingový a komunikační mix Českých drah a Rossijskich železnych dorog

The Marketing and Marketing Communications Mix of Czech Railways and Russian Railways
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jednotlivými prvky marketingového a komunikačního mixu společností České dráhy a Rossijskie železnye dorogi. V teoretické části se práce dotýká historie železnic ve světě, v naší zemi a v Ruské federaci. Dále vysvětluje problematiku marketingu a marketingové komunikace v oblasti dopravních služeb. Praktická část představuje železniční společnosti – jejich vznik, činnost, …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on individual elements of marketing and marketing communications mix of Czech Railways and Russian Railways. Theoretical part deals with history of railways in the world, our country as well as Russia. Next it explains issues of marketing and marketing communications mix in transport services. Practical part introduces two railway companies – their foundation, activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu