Theses 

Mobilní marketing: analýza marketingové komunikace prostřednictvím mobilního operátora T-Mobile v letech 2009-2010 – Bc. Petra Hojovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Petra Hojovcová

Diplomová práce

Mobilní marketing: analýza marketingové komunikace prostřednictvím mobilního operátora T-Mobile v letech 2009-2010

Mobile marketing: the Analysis of Marketing Communication through T-Mobile operator in 2009–2010.

Anotace: Diplomová práce „Mobilní marketing: analýza marketingové komunikace mobilního operátora T-Mobile v letech 2009 – 2010“ přibližuje využití mobilního telefonu coby nového komunikačního kanálu pro šíření komerčních sdělení. Po stručném představení mobilního marketingu a nastínění jeho relativně krátké historie úvodní část práce zachycuje možnosti využití mobilního marketingu, které pak dále rozpracovává, a konkretizuje jednotlivé formáty a principy mobilního marketingu, se kterými se čtenář již může v praxi setkat. Poté přichází část, která se zaměřuje na analýzu mobilního marketingu z hlediska jeho výhod a nevýhod z různých úhlů pohledu. Celek teoretické části uzavírá kapitola popisující právní omezení ve spojitosti s mobilním marketingem. Jak si mobilní marketing stojí v České republice, je již obsahem praktické části. Přehled o situaci je postaven na základě zkušeností mobilního operátora T-Mobile, tzn. ze strany poskytovatele mobilních služeb, a samotných uživatelů, jejichž zkušenosti s mobilním marketingem vyjadřují výsledky průzkumu provedeného pro tyto účely. Čtenář se zde také dozví o postoji uživatelů mobilních telefonů k mobilnímu marketingu.

Abstract: My diploma thesis „Mobile Marketing: the Analysis of Marketing Communication through T-Mobile Operator in 2009 – 2010“ discribes the use of the mobile phone as a new channel of communication for disseminating commercial messages. After a short introduction on mobile marketing and summary of its relatively short history, the introductory part also covers the various possibilities of using mobile phones for purposes of marketing. The reader can also get an overview of all the various formats and principles of mobile marketing which work in practice. AfFollowing that I have written a section which fucuses on the advantages and disadvantages of mobile marketing viewed from different angles. The theoretical part closes with a chapter describing the legal restrictions in the field of mobile marketing. What is the current situation relating to mobile marketing in the Czech Republic? An overview given in the practical part of this thesis is on the one hand based on the experience of the mobile operator T-Mobile (representing the part played by the mobile services provider) and on the other hand on the experience of the user (receiver of the commercial messages). Their experience show the results of a survey. The reader can also learn here about the mobile phone users´ stance toward mobile marketing.

Klíčová slova: Mobilní marketing, mobilní telefon, SMS, MMS, internet, banner, T-Mobile

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz