Bc. Kristýna Vašíčková

Bachelor's thesis

Šikana na pracovišti

Bullying in the workplace
Abstract:
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na problematiku šikany na pracovišti. Práce je koncipována do dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část je věnována problematice šikany, tedy sociálně patologickému jevu, který se odehrává na pracovišti. Uvádím také vymezení pojmů mobbing a bossing a jejich dopad na zaměstnance, ale i celé pracoviště. V závěru této části zmiňuji prevenci a obranu před …more
Abstract:
This thesis studies the problem of bullying in the workplace. The study is divided into two parts: theoretical and empiric. The theoretical part deals with the problem of bullying, in other words, social pathological feature that occurs in the workplace. Following phenomenon as mobbing and bossing and its impact on employees and on the whole workplace is also specified in this study. Prevention and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková
  • Reader: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Social Education and Counselling

Theses on a related topic