Bc. Klára Hvězdová

Master's thesis

Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Contact of child in foster care with biological family
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků ke kontaktu dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou představeny základní témata a pojmy související s problematikou kontaktu dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou a s hlavní výzkumnou otázkou. Druhá část se týká metodologie výzkumu. Výzkum je založený na kvalitativní výzkumné strategii …more
Abstract:
The thesis deals with attitude of social workers to contact of children in foster care with biological family. The thesis is devided into three parts. The fisrt part presents the fundamental issues and concepts related to the contact of children in foster care with biological family and the main research question. The second part concerns the research methodology. The research is based on qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií