Bc. Klára Čeganová

Bakalářská práce

Studium na Masarykově univerzitě optikou sluchově postižených

Studies at Masaryk university from the perspective of the hearing impaired
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem sluchově postižených na vysokých školách, se specifickým zaměřením na Masarykovu univerzitu. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na klasifikaci sluchově postižených, na sluchově postižené, jako kulturní menšinu, na způsoby komunikace s touto kulturní menšinou a především pak na integraci sluchově postižených …více
Abstract:
The thesis deals with studies of hearing impaired at colleges, specifically at Masaryk university. It is divided in two parts, the first part is theoretical and the second is empirical. Theoretical part is focused on classification of hearing impaired, hearing impaired as cultural minority and mainly on integration of hearing impaired in educational system with emphasis on colleges. Followed by studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Staudková
  • Oponent: Mgr. Kristýna Vlčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta