Mgr. Vojtěch Procházka, Ph.D.

Disertační práce

Diagnostika plazmatu pomocí laserových a optických metod

Plasma diagnostics using laser and optical methods
Anotace:
V této dizertační práci se zabýváme studiem hydroxylových (OH) radikálů v dielektrických bariérových výbojích pomocí laserem indukované fluorescence (LIF). Na dvou konkrétních příkladech – atomizátor s objemovým výbojem a koplanární výboj pro povrchovou aktivaci materiálů – jsou ukázány rozdíly v metodách vhodných pro rozdílná výbojová prostředí. První tři kapitoly práce se zabývají dílčími částmi …více
Abstract:
This thesis focuses on study of hydroxyl (OH) radicals in dielectric barrier discharges (DBD) using laser induced fluorescence (LIF). Two particular examples were investigated; an atomizer with a volume DBD and a coplanar DBD for a surface material activation. The differences in methods suitable for different discharge environments are discussed. The first three chapters of the thesis deal with particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc., RNDr. Milan Śimek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta