Ing. Romana Froňková Knappová

Bakalářská práce

Živnostenské podnikání a praxe v nakládání s odpady, s ohledem na životní prostředí

Trade business and practice in waste management with regard to the environment
Anotace:
Má bakalářská práce by měla především podat stručný návod začínajícím podnikatelům jak založit svou živost. Jakou živnost zvolit, které náležitosti je nutné doložit. Na které úřady se obrátit při zakládání živnosti a kterými zákony se řídit. Registrace na finančním úřadě. Jak správně dodržet platbu daní, sociálního a zdravotního pojistného, aby se podnikatel vyhnul případným sankcím a pokutám. V závěru …více
Abstract:
My bachelor thesis should first give a brief instruction for starting entrepreneurs to establish their liveliness. What business to choose and the formalities to be proven. Which authorities to contact in establishing trade and which laws to follow. Registration at the revenue authority. How properly observe the payment of taxes, social and health insurance to the entrepreneur avoid possible penalties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní