Bc. Iva Burget

Diplomová práce

Stravovací střediska ve velkém nákupním centru

The Catering Facilities in a Large Shopping Center
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na charakteristiku stravovacích středisek, se kterými je možné se setkat v nákupním centru Chodov. Cílem této diplomové práce je, na základě zjištěných informací a vlastních zkušeností, navrhnout pro stravovací střediska možná zlepšení pro větší zaujetí zákazníků. Charakterizovat stravovací střediska nákupního centra Chodov a pomocí provedeného průzkumu, zjistit preference …více
Abstract:
This degree thesis focuses on the characteristics of food-service and catering facilities that can be visited in the Chodov Shopping Center. Grounded on the data collected and experience gained, the aim of this thesis is to suggest possible improvements to enhance the attractiveness for customers while providing characteristics of food and beverage options in the Chodov Shopping Center and, with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství