Alžběta Rohlenová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Spirituální aspekty v paliativní péči o těžce nemocné a umírající pacienty

Anotace:
Má práce na téma "Spirituální aspekty v paliativní péči o těžce nemocné a umírající dospělé pacienty pojednává o důležitosti paliativní péče zaměřenou na spirituální potřeby pacienta. Spirituální bolesti jsou ze všech bolestí nejméně viditelné, a přesto hrají důležitou roli, bež níž by nemohlo být dosaženo cíle. Základním cílem paliativní péče je kvalita života umírajícího pacienta a ta by nebyla naplněna …více
Abstract:
Meine Arbeit auf das Thema „Die spirituelle Aspekte in der palliativen Pflege um schwer kranke und sterbende erwachsene Patienten“ behandelt die Wichtigkeit der palliativen Pflege gezielt auf spirituelle Bedürfnisse des Patienten. Die spirituellen Schmerzen sind aus allen Schmerzen am wenigsten sehbar, und deshalb spielen die wichtige Rolle, ohne die man das Ziel nicht erzielen könnte. Das primäre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
  • Oponent: Mgr. David Klaus

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická