Bc. Veronika SVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ pro daň z příjmů v různých formách obchodních společností

The Transformation from Trading Income to Taxbase for Income Taxation in Assorted Forms Trading Companies
Anotace:
Hlavním a základním cílem této práce je poukázat na rozdíly ve zdanění jednotlivých společností. Na konci účetního období zjišťují účetní jednotky svůj výsledek hospodaření. Ten se zjistí v účetnictví porovnáním nákladů a výnosů. Výsledek hospodaření není v České republice roven daňovému základu. Na ten je ho třeba upravit. Na jednotlivé společnosti nahlížíme z pohledu daně z příjmů jako na plátce …více
Abstract:
Main and basic aim those work is remit contrary in taxation various corporations. By selection of kind of company at its foundation is tax question one from the main questions. At the end of accounting period investigate the accounting entity its economic result. That finds out in book - keeping comparison expenses and incomes. Operating results in Czech republic are not equal to tax base. On tax base …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Zveřejnit od: 20. 4. 2007
Identifikátor: 8664

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
 • Vedoucí: Ing. Jarmila Křížová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÁČKOVÁ, Veronika. Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ pro daň z příjmů v různých formách obchodních společností. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 4. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses im3jpu im3jpu/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.