Mgr. Tereza Skoupá

Bachelor's thesis

Opat Cyril František Napp a jeho působení v klášteře na Starém Brně

Abbot Cyril František Napp and his work in a monastery in old city of Brno
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o životě a činnosti augustiniánského opata Cyrila Františka Nappa v 19. století v Brně. Pozornost je věnována jeho práci v oblasti školství a kulturním a vlasteneckým poměrům v klášteře. Závěrečná část popisuje jeho nástupce Johanna Gregora Mendela.
Abstract:
The bachelor work deals with life and activity of the Augustinian abbot Cyril František Napp in the 19th century in Brno. The attention is given to his work in the field of education and patriotic and cultural conditions in the monastery. The final part describes his successor Johann Gregor Mendel.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History

Práce na příbuzné téma

Všechny práce