Theses 

Rozvoj hudebních dovedností v mateřské škole: Příprava předškolních dětí pro hru na smyčcové nástroje – Bc. Lucie Mrazíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Mrazíková

Bakalářská práce

Rozvoj hudebních dovedností v mateřské škole: Příprava předškolních dětí pro hru na smyčcové nástroje

Development of musical skills in kindergarten: Pre-school children‘s preparation for playing the string instruments.

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice hudební připraveností dětí předškolního věku pro výuku hry na hudební nástroje (housle). Vedle dnes již obvykle nabízené hry na zobcovou flétnu v mateřských školách, poskytuje možnosti dalšího rozšíření vzdělávání ve hře na smyčcové nástroje. Ukazuje se, že přístup k hudbě v raném věku, může být pro děti přirozeným podnícením zájmu o další cílené hudební vzdělávání v pozdějších letech. Práce nabízí nejen činnosti k rozvoji celkové hudebnosti, ale i konkrétní činnosti pro přípravu ke hře na smyčcové nástroje (zejména na housle). Tato příprava se skládá ze složek: znalost částí hudebního nástroje, znalost využití hudebního nástroje, znalost motoricko-koordinačních pohybů hry na nástroj, apod.

Abstract: The bachelor's thesis is focused on a musical preparation of preschool children for playing musical instruments. It is a possibility for widening an education of playing the violin next to the education of playing the flute nowadays. The access to music at an early age of children can be the natural stimulation of the interests in the next musical education in the future. The bachelor's thesis offers not only activities for the development of the overall musicality but it offers also specific activities and exercises for the preparation for playing the string instruments (violin). This preparation contains the knowledge of parts of the musical instrument, the knowledge of using the musical instrument, motor and synchronisation activities which are useful for playing the instrument, etc.

Klíčová slova: Hudba, vzdělávání, mateřská škola, hudebnost, průpravná cvičení, rozvoj motorických dovedností, smyčcové nástroje, základní umělecká škola, Music, education, kindergarten, musicality, preparatory exercises, development of motor skills, string instruments, art school.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Šmerda
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz