Bc. Magdalena Švarná

Diplomová práce

Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině

Aspects of Intergenerational Coexistence and Solidarity in Family
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou mezilidských vztahů a poskytování pomoci a podpory v rámci současné širší rodiny. Pozornost je věnována také některým dějinným událostem, které ovlivnily dnešní podobu rodinného soužití. Dnešní mezigenerační soužití se od rodin našich předků v mnohém liší. Vícegenerační domácnosti nejsou zcela běžné; často se ale stávají východiskem z tíživé ekonomické situace …více
Abstract:
Thesis deals with interpersonal relationships and providing assistance and support within contemporary extended family. Attention is also given to some historical events, which affected present form of family life. Current appearance of intergenerational cohabitation is very different from that of our ancestors. Multigenerational households aren't common phenomenon, but they often become the only way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015
Zveřejnit od: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švarná, Magdalena. Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika