Bc. Renata Pospíšilová

Master's thesis

Sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením ve Zlínském kraji

The social services for people with serious health disabilities in Zlin
Abstract:
V první kapitole se zabývám problematikou jedinců se zdravotním postižením. Přesně definuji jednotlivé typy postižení, podle oblastí, které jsou u jedince narušeny. Jsou rozděleny na tělesné postižení, narušené komunikační schopnosti, smyslové postižení, poruchy autistického spektra a mentální retardaci. Zabývám se také kombinovanými vadami. Ve druhé kapitole zpracovávám problematiku ucelené rehabilitace …more
Abstract:
The first chapter is an overview of the problems people with general disabilities face. I have specifically looked at impairments which include: physical disability, communication difficulties, sensory disorder, autism spectre disorder and learning disabilities. I have also considered multiple disabilities. The second chapter considers problems of comprehensive therapy, which has four basic components …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta