Bc. Markéta Kosinová

Bakalářská práce

Aplikace principů radikální sociální práce do případové práce s lidmi bez domova

The application of radical social work principles to the casework with homeless people
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá principy radikální případové práce podle Jan Fook a možnostmi jejich uplatnění v případové práci s lidmi bez domova v prostředí české sociální práce. Zaměřuje se na specifika radikální případové práce, jak je definuje Jan Fook. Definuje některé klíčové metody radikální případové práce a na teoretické úrovni zkoumá, jakým způsobem by bylo možné je implementovat do běžné …více
Abstract:
This thesis deals with the principles of the radical casework by Jan Fook and possibilities of their application in casework with homeless people in the environment of Czech social work. It focuses on the specifics of the radical casework, as defined by Jan Fook. Describes some of the key methods of the radical casework, and on the theoretical level it examines the way in which it would be possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB8273

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses in2a08 in2a08/4
30. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
30. 5. 2016
Kohout, J.
31. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.