Alena Matoušková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Komunitní sociální práce s Romy - případová studie

Community social work with Roma - Case study
Anotace:
Absolventská práce se zabývá tématem komunitní sociální práce s Romy. Cílem je zpracovat, v jakém současném stavu se nachází komunitní sociální práce s Romy v České republice. Absolventská práce analyzuje tuto problematiku pomocí teorie v odborné literatuře a pomocí výzkumu. V práci je ve výzkumné části využita případová studie na konkrétní komunitní centrum v České republice.
Abstract:
The graduate thesis deals with the topic of community social work with Roma people. The aim is to work out the current state of community social work with Roma people in the Czech Republic. The graduate thesis analyzes this issue by using theory in specialized literature and research. A case study on a specific community center in the Czech Republic is used in the research section.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce