Mgr. Marie Doskočilová, Ph.D.

Disertační práce

Reprodukce genderových stereotypů ve výuce angličtiny jako cizího jazyka

Reproduction of Gender Stereotypes in an EFL classroom at lower-secondary school
Anotace:
Práce se zabývá problematikou reprodukce genderových stereotypů ve výuce anglického jazyka s využitím videostudie. Nejprve jsou představeny klíčové pojmy, práce je teoreticky ukotvena v kontextu vývoje feministického hnutí a teorií genderu ve vzdělávání a jsou představeny klíčové práce zabývající se genderovou citlivostí výuky, genderovými stereotypy a jejich vlivem na vývoj genderové identity jedince …více
Abstract:
The dissertation deals with the topic of reproduction of gender stereotypes in teaching English as a foreign language. The research is video-based. Firstly, the key concepts are introduced, the study is set in the context of the historical development of the feminist movement as well as theories of gender and education. The state-of-the-art is outlined regarding the aspect of gender in teaching and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D., doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta