Kristína Šefčíková

Bakalářská práce

Verejný názor a propaganda v britsko-írskych vzťahoch v rokoch 1916 - 1921

Public Opinion and Propaganda in British-Irish Relations between 1916 - 1921
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the propaganda activity of Great Britain and Ireland in a critical period of their relations from Easter Rising in 1916 to the end of the Anglo-Irish War in 1921. Firstly, the thesis identifies main actors and tools of propaganda, along with topics they dealt with. Subsequently, it introduces their practical operation set in the political context and critically …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať propagandistickú činnosť Veľkej Británie a Írska v kritickom období ich vzájomných vzťahov od Veľkonočného povstania roku 1916 do konca Britsko-írskej vojny roku 1921. Práca najprv identifikuje hlavných aktérov a nástroje propagandy, ako aj témy, ktorými sa zaoberali. Následne predstavuje ich praktické fungovanie vsadené do politického kontextu a kriticky hodnotí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Bičan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma