Mgr. Linda Mitrychová

Diplomová práce

Pavel Haas a Hans Krása. Příspěvek k meziválečné opeře v Československu

Pavel Haas and Hans Krasa. The contibution to the opera of the inter-war era in Czechoslovakia
Anotace:
Hans Krása a Pavel Haas, přední hudební skladatelé meziválečného období, se narodili ve stejný rok 1899 a zemřeli ve stejný den v Osvětimi. Hans Krása se v Praze učil kompozici u Zemlinského, dále pak u Roussela v Paříži, Pavel Haas byl brněnským žákem Leoše Janáčka. Diplomová práce je srovnáním hudebních osobností Pavla Haase a Hanse Krásy s důrazem na jejich opery Šarlatán a Verlobung im Traum. Dále …více
Abstract:
Hans Krasa and Paul Haas, eminent music composers of the inter-war era, were both born in the same year 1899 and died on the same day in Auschwitz. Hans Krasa studied composition in Prague at Zemlinski, then in Paris at Roussel. Paul Haas was Leos Janacek's student in Prague. The thesis compares the two music personalities of Paul Haas and Hans Krasa with focus on their operas Sarlatan and Verlobung …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta