Jan Rousek

Diplomová práce

Hodnoty sametové revoluce a film

Values of the Velvet Revolution and the Film

Anotace:
Diplomová práce se zabývá nejdůležitějšími audiovizuálními díly, které byly natočeny o sametové revoluci v Československu v roce 1989. Jejich vyznění dává do komparace se současnými historickými výzkumy o hodnotách, které si přála veřejnost v revoluci – demokracie, socialismus a nenásilí. Měří tak míru jejich revolučnosti, autenticity, autorského záměru a vlivu na diváka. Zastoupení hodnot revoluce …více
Abstract:
The Master’s thesis concerns with the most important audiovisual works that deal with the topic of the Velvet Revolution in Czechoslovakia in 1989. The thesis compares their meaning with contemporary historical research of the values that the revolutionary society intended – democracy, socialism and non-violence. Through this comparison it measures the revolutionary character, authenticity, author …více
 

Klíčová slova

Česká televize

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

dokumentární film

Klíčová slova

filmová tvorba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2017
  • Vedoucí: Petr KUBICA
  • Oponent: Jaroslav Kratochvíl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 1. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna