Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Disertační práce

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant
Anotace:
Tato práce popisuje využití metod syntetické biologie a metabolického inženýrství k racionálnímu redesignu metabolické dráhy pro biodegradaci důležitého environmentálního polutantu 1,2,3-trichlorpropanu (TCP). V úvodu práce jsou čtenáři přiblíženy nové technologie a přístupy pro inženýrství biosyntetických a biodegradačních drah společně s původem a počátky studia syntetické TCP dráhy. Dráha, která …více
Anotace:
a KT2440. Tato bakterie je přirozeně vybavena repertoárem metabolických a fyziologických funkcí, které ji dělají méně náchylnou ke stresu doprovázejícímu degradaci některých problematických látek včetně chlorovaných organických polutantů. Rozhodli jsme se přenést TCP dráhu do tohoto hostitele, abychom ověřili jeho použitelnost pro účely biodegradace TCP a dalšího vývoje dráhy pomocí in vivo evoluce …více
Abstract:
This Thesis describes the application of synthetic biology and metabolic engineering approaches for rational redesign of metabolic pathway for biodegradation of important environmental pollutant 1,2,3-trichloropropane (TCP). The emerging technologies for engineering of biosynthetic and biodegradation pathways are described in the Introduction of the Thesis and prologue to the origins of synthetic TCP …více
Abstract:
ron encoding three enzymes from TCP pathway was assembled and introduced into P. putida chromosome. Obtained constructs will be further characterized and compared with their E. coli counterparts. The concluding section of the chapter discusses future directions in engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of TCP. In summary, the Thesis presents an innovative concept for rational …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Macek, CSc., RNDr. Karel Kyslík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie

Práce na příbuzné téma