Bc. Kristýna Odleváková

Bachelor's thesis

Translation of Selected Part and Analysis of Characters from the Perspective of Psycholinguistics of J. K. - Rowling’s Harry Potter and The Prisoner of Azkaban

Translation of Selected Part and Analysis of Characters from the Perspective of Psycholinguistics of J. K. - Rowling’s Harry Potter and The Prisoner of Azkaban
Abstract:
Cílem bakalářšké práce Překlad vybrané části a analýza postav z pohledu psycholingvistiky v knize J.K.Rowlingové Harry Potter a Vězeň z Azkabanu je podrobná analýza typologie postav demonstrována na jejich rozhovorech. Praktickou část tvoří překlad vybraných dvou kapitol z knihy. V teoretické části se autorka na základě praktické části práce a odborných psychologických zdrojů zabývá detailním rozpracováním …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is a deeper analysis of characters from the perspective of psycholinguistics of J.K. Rowling’s Harry Potter and The Prisoner of Azkaban. Furthermore, the practical part of the bachelor thesis contains the translation of a selected part, specifically two chapters of the book. In the theoretical part there is a subsequent analysis of the typology of characters supported …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.