Bc. Helena Kostelná

Diplomová práce

Evaluace kurzu Sebeobrana pro zdravotnický personál – zvládání konfliktních situací

Evaluation of course Self-defence for medical personnel - coping with conflict situations
Anotace:
Práce byla vypracována pod vedením PhDr. Michala Víta, PhD. Cílem práce byla evaluace kurzu Sebeobrana pro zdravotnický personál - zvládání konfliktních situací. K sestavení komplentí sumativní evaluace jsme využili model evaluace od Husárová, Filipczyk (2008). Použili jsme metodu pozorování, rozhovorů a dotazníkové šetření na začátku kurzu a po jeho ukončení.
Abstract:
The thesis was made under the leadership PhDr. Michal Vít, PhD. The main point was the evaluation of the course Self-defence for medical personnel - coping with conflict situations. We used the model presented by Husárová and Filipczyk (2008) for complete sumative evaluation. We used the method observation, interviews and the questionnare investigation at the start and after the end of the course.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma