Bc. Karolína Šichová

Bachelor's thesis

Vliv regionální politiky na konkurenceschopnost

Impact of regional policy on competitiveness
Anotácia:
Bakalářská práce „Vliv regionální politiky na konkurenceschopnost“ se věnuje problematice zvyšování konkurenceschopnosti a to jedním z nejvýznamnějších faktorů - klastrů. V první části práce je shrnutí základních pojmů regionální politiky a konkurenceschopnosti a v neposlední řadě také klastrů. Bakalářská práce také umožní představu o významu klastrů z pohledu regionální politiky a konkurenceschopnosti …viac
Abstract:
Thesis “Impact of regional policies on competitiveness” deals with the issue of increasing the competitiveness and one of the most important factors - clusters. The first part contains summary of basic concepts of regional policy and competitiveness and also concepts concerning clusters. The document also allows the idea of the importance of clusters from the point of view of regional policy and competitiveness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní