Mgr. Vít Šmíd

Master's thesis

Souvislosti optimálního prospívání a copingových strategií u vysokoškolských studentů

Connections between Flourishing and Coping Strategies among University Students
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem mezi optimálním prospíváním a copingovými strategiemi. Naším cílem je přitom přinést podporu pro model vzestupné emocionální spirály, který vychází z teorie rozšiřování a budování B. Fredricksonové. Naším předpokladem tedy je, že pozitivní emocionalita vede k více adaptivním způsobům zvládání zátěže, což v konečném důsledku pomáhá člověku dosáhnout úrovně optimálního prospívání …more
Abstract:
The thesis deals with relation between flourishing and coping strategies. The aim was to find evidence for upward spiral of positive emotions based on the B. Fredrickson's Broaden-and-Build Theory. Our assumption is that positive emotions lead to more adaptive ways of coping with stress. This connection helps to reach flourishing or optimal humang functioning. The sample included 166 university students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta