Mojmír SLOVINSKÝ

Bakalářská práce

Implementace vysoce dostupného clusteru pomocí Red Hat Cluster Suite

Implementation of a highly available cluster with Red Hat Cluster Suite
Anotace:
Tématem bakalářské práce bylo vytvoření vysoce dostupného clusteru s použitím specializovaného řešení Red Hat Cluster Suite na libovolné linuxové distribuci. V teoretické části bakalářské práce jsou představeny clustery obecně a také podrobnější seznámení s problematikou vysoce dostupných clusterů. Tato teoretická část je pak převedena do praktické úrovně, kdy se čtenář v jednotlivých krocích dozví …více
Abstract:
Topic of this bachelor thesis was to create a Highly Available Cluster by using a Red Hat Cluster on any Linux distribution. The theoretical part of the thesis deals with a presentation of clusters in general as well as with the Highly Available Clusters? issues. Later on, the theoretical part is converted into a practical stage that helps the reader to learn how to successfully implement a highly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVINSKÝ, Mojmír. Implementace vysoce dostupného clusteru pomocí Red Hat Cluster Suite. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma