Bc. Aneta Vondráková

Diplomová práce

Fenotypování u historických populací

Phenotyping of historical populations
Anotace:
Tato diplomová práce se soustřeďuje na optimalizaci a zavedení metodiky pro určení genotypu a následně i fenotypu barvy očí a vlasů u vybraných jedinců z velkomoravského pohřebiště Znojmo-Hradiště. Teoretická část navazuje na autorčinu bakalářskou práci, ve které jsou zpracovány poznatky o fenotypu zrzavých vlasů a polymorfismech genu MC1R podmiňujících tento fenotyp. Tyto polymorfismy jsou součástí …více
Abstract:
This thesis is focused on the optimization and implementation of methods for determining the genotype and subsequently the eye and hair color phenotype in selected individuals from the Moravian burial site Znojmo-Hradiště. The theoretical part follows up on the author's bachelor's thesis, which is focused on the red hair phenotype and polymorphisms of the MC1R gene determining this phenotype. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta