Ondřej Mařík

Bakalářská práce

ANALÝZA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU ZAMĚSTNANOSTI EU "ZODPOVĚDNĚ NA TRH PRÁCE" VE SVAZKU MĚST A OBCÍ KRUŠNÝCH HOR

Analysis of the economic efficiency of the project EU employment „Zodpovědně na trh práce“ in the group of towns and villages in the Ore Mountains
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním projektem zaměstnanosti Evropské unie a jeho vlivu na nezaměstnanost v oblasti mikroregionu Krušných hor. Projekt nese název "Zodpovědně na trh práce" a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Hlavním cílem práce je zhodnotit efektivnost alokovaných prostředků v rámci projektu "Zodpovědně na trh práce". Hypotézou práce je, že prostředky jsou …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on a concrete European union's employment project and it's influence on unemployment in the Ore mountains region. The project is named "Zodpovědně na trh práce" and it's financially supported from the European social funds. The main goal of this work is to evaluate the effectiveness of allocated funds in project "Zodpovědně na trh práce". Hypothesis is that resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Vladimír Štípek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58007