Bc. Tomáš Pavloň

Diplomová práce

Ceramic building materials and their use in Roman and Late Antique Greece - Stavební materiály a jejich použití v Řecku v době římské nadvlády a pozdní antiky

Ceramic building materials and their use in Roman and Late Antique Greece
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá keramickým stavebním materiálem římského a pozdně antického Řecka. V teoretické části je zkoumán charakter, vývoj a životní cyklus různých druhů keramického stavebního materiálu – především cihel, střešních tašek, dlaždic a stavebních doplňků. Je provedeno srovnání s materiálem ze západního Středomoří a byzantské výrobní tradice. Stavební techniky, jejich výhody …více
Abstract:
The master thesis is focused on ceramic building material (CBM) in Roman and Late Antique Greece. In theoretical part the characteristic, evolution and the life cycle of various ceramic building material is examined, mainly bricks, roof tiles, floor tiles and building accessories. Necessary comparison with western Mediterranean and Byzantine tradition is carried out. Construction techniques using CBM …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Klasická archeologie