Bc. Nataliya Shevchenko

Diplomová práce

Projektové a exportní financování. Ocenění a plánování projektu výstavby závodu na výrobu keramických stavebních materiálů v Sibiřském federálním okruhu Ruské federace

Project and Export Finance. Evaluation and Planning of the Project of Construction of the Plant for production of the Ceramic Building Materials in the Siberian Federal District of the Russian Federation
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na projektové financování jako rozšířené metodě financování investičních celků v různých oborech jakožto energetika, infrastruktura a další. Vedle toho v diplomové práci se zkoumá mechanizmus statní podpory vývozu. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část této diplomové práce je koncipovana „od velkého k malému“: v první části se zkoumá význam …více
Abstract:
The thesis is targeted on the Project Financing as a highly-implemented form of financing of the investment projects in various spheres of activities, such as energetics, infrastructure, etc. At the same time the thesis is targeted to the mechanism of state export support. The thesis consists of the theoretical and practical parts. Theoretical part of this diploma work is consipated „from big to small …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní