Bc. Kateřina Skácelová

Diplomová práce

Komiks jako sekundární umělecké dílo

Comics as a secondary artwork
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komiksem jakožto druhou podobou uměleckého díla a komiksem v roli zprostředkovatele původně jiného než uměleckého sdělení. Přes problematiku a teorie komiksu jako média a zkoumání principů komiksové adaptace, především literárních děl, si stanovíme, co dělá komiks komiksem a dobereme se k tomu, co je v současnosti do komiksové podoby adaptováno a jaký je vlastně samotný proces …více
Abstract:
This dissertation 'Comics as a secondary artwork' is dealing with derived form of artwork through a comics art and with comics medium itself as an agent of not originally an artistic statement. We specified the matter and the theory of comics as a medium on its own and we explored comics adaptation principles (of literature works mainly). This research led us to the following answers - which artworks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře